เรียนเชิญคุณครูทุก ๆ ท่านเข้าเรียนออนไลน์ ในหลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ขั้นสูง

เรียนเชิญคุณครูทุก ๆ ท่านเข้าเรียนออนไลน์ ในหลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ขั้นสูง

การเขียนโปรแกรมภาษา Python (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python)
ผู้สอนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
https://learn.teacherpd.ipst.ac.th/courses/course-v1:IPST+CS006+2020-6/about

การเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Scratch)
สำหรับผู้สอนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี หรือผู้สอนรายวิชาอื่นที่สนใจ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
https://learn.teacherpd.ipst.ac.th/courses/course-v1:IPST+CS005+2020-5/about

กล่องสมองกลสร้างสรรค์ และการเขียนโปรแกรม MicroPython
bit.ly/ipst-wifi

กล่องสมองกลสร้างสรรค์ และการเขียนโปรแกรม KB-IDE
bit.ly/ipst-wifi

 

คลิปครูน่ารัก

ข่าวสารติดอันดับ

โควิด

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยโรคโควิด 19

สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ซึ่งเป็นโรคติดต่อ อันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓)

อ่านเยอะที่สุด

โควิด

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยโรคโควิด 19

สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ซึ่งเป็นโรคติดต่อ อันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓)

ลิงค์ที่น่าสนใจ

  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 1
  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 2
  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 3
  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 4
  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 5