อบรมครูออนไลน์ ฟรี! นับชั่วโมงได้ ใครจะประเมินวิทยฐานะ

อบรมออนไลน์
อบรมครูออนไลน์
อบรมครู

1.อบรมครูออนไลน์วิชาเข้าใจดิจิตอล คลิก 

2.อบรมครูออนไลน์วิชาเพศศึกษา คลิก

3.อบรมครูออนไลน์วิชาเทคโนโลยี คลิก

4.อบรมครูออนไลน์วิชาความรู้เกี่ยวกับโควิด คลิก

5.อบรมครูออนไลน์หลักสูตรการดูแลนักเรียน คลิก

6.อบรมครูออนไลน์หลักสูตรพัฒนาสถานศึกษา คลิก

7.อบรมครูออนไลน์หลักสูตรจากสถาบันการศึกษาต่างๆ

คลิปครูน่ารัก

ข่าวสารติดอันดับ

โควิด

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยโรคโควิด 19

สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ซึ่งเป็นโรคติดต่อ อันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓)

อ่านเยอะที่สุด

โควิด

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยโรคโควิด 19

สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ซึ่งเป็นโรคติดต่อ อันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓)

ลิงค์ที่น่าสนใจ

  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 1
  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 2
  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 3
  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 4
  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 5