การทำ ข้อสอบออนไลน์ แบบง่ายๆด้วย Google Form

วันนี้จะมานำเสนอวิธีการกำหนดเวลาในการทำ ข้อสอบออนไลน์ แบบง่าย ๆ โดยไม่ต้องเขียน Code การศึกษาในยุคของโควิดนี้ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก นักเรียนต้องเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์แบบ 100% ซึ่งในสถานการณ์แบบนี้ประเทศไทยเราไม่เคยประสบมาก่อน จึงทำให้ต้องมีการปรับตัวกันเป็นอย่างมาก ทั้งนักเรียน ครูผู้สอน และผู้ปกครองเอง ล้วนต้องปรับตัวและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

การกำหนดเวลา ข้อสอบบน Googleform ง่าย ๆ ไม่ต้องเขียน Code มาฝากเพื่อนครูกัน ในกรณีที่คุณครูมีข้อสอบเป็นไฟล์ word อยู่แล้ว เราสามารถนำไฟล์ word ที่เรามีนำมาแปลงให้อยู่ในรูปแบบของ Googleform ได้เลย

สิ่งแรกที่ต้องเตรียมคือ ข้อสอบออนไลน์ ที่เป็นไฟล์ word ให้ทำการเปิดไฟล์ขึ้นมา โดยปกติในข้อสอบของเราก็จะมีโจทย์และตัวเลือก ให้เราทำการตรวจสอบ แก้ไขข้อสอบให้ถูกต้องเสียก่อน

จากนั้นให้ลบเลขข้อสอบออกก่อน เพื่อที่จะให้สามารถทำการสลับข้อสอบใน Googleform ได้ หากกรณีที่ไม่ต้องการสลับข้อก็ไม่ต้องลบเลขข้อได้ จากนั้นในส่วนของตัวเลือก ให้ปรับเป็นมูเลททั้งหมด

เมื่อแก้ไขครบหมดแล้วก็ให้ทำการบันทึกไฟล์ โดยใช้การ save as หรือ บันทึกเป็น เพื่อที่จะให้ได้ไฟล์ใหม่โดยไม่ทับไฟล์เดิม

จากนั้นให้เลือกบราวเซอร์ที่เราต้องการใช้งาน ให้ทำการ Login เพื่อเข้าระบบของGoogle ให้เรียบร้อย

ให้เข้าที่ Drive ของเราบน Google (จุดเล็ก 9 จุด) เพื่อเป็นการจัดระเบียบให้กับข้อมูลของเรา แนะนำให้สร้างเป็น Folder เพื่อเก็บข้อมูลนั้นรวมไว้ที่เดียวกัน จากนั้นให้ Add ไฟล์ข้อสอบที่เราแก้ไขแล้วเข้ามา

เปิดไฟล์ข้อสอบที่ Add เข้ามาใน Drive เมื่อครู่ขึ้นมา จากนั้นเราจะทำการแปลงไฟล์นี้ให้เป็นไลฟ์ Google เอกสาร ให้ไปที่คำสั่ง ไฟล์ เลือก บันทึกเป็น Google เอกสาร เราจะได้ไฟล์ใหม่ขึ้นมา สังเกตที่ชื่อไฟล์ .cods จะหายไป

คลิกเมนู ส่วนเสริม เลือก From builder for Docs ถ้าใครไม่มีส่วนนี้ให้ทำการดาวโหลดส่วนเสริมมาก่อน จากนั้นไปที่ Start จะปรากฏหน้าต่างเล็กที่มุมขวาบน ให้เลือกเป็น Full Document แล้วกด GET ได้เลย ระบบจะทำการประมวลผล เสร็จแล้วกด Create และตั้งชื่อข้อสอบ กดที่เครื่องหมายถูก เสร็จแล้วเลือก Report Selected เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

ข้อสอบออนไลน์

ต่อไปเป็นการตั้งค่าบน Googleform ให้ไปที่รูปฟันเฟืองด้านบน จะปรากฏหน้าต่างการตั้งค่าขึ้นมา ในแถบทั่วไป เลือก รวบรวมรายละเอียด จำกัดสำหรับผู้ใช้งาน จำกัดให้ตอบกลับเพียง 1 ครั้ง ต่อไปแถบการนำเสนอ ให้เลือก แถบแสดงความคืบหน้า เพื่อแสดงความคืบหน้าในการทำข้อสอบให้นักเรียนรู้ แถบสุดท้าย แบบทดสอบ ให้เลือก ทำเป็นแบบทดสอบ เรียบร้อยแล้ว กดบันทึก

ข้อสอบออนไลน์

คุณครูหลาย ๆ ท่านที่กำลังหาวิธีการทำข้อสอบออนไลน์ สำหรับใช้ในการวัดความรู้ของนักเรียน เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการวัดประเมินผล ซึ่งการทำข้อสอบให้อยู่ในรูปแบบของ Googleform  นี้ เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุด และสะดวกที่สุดด้วย ที่สำคัญคือไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สนใจเทคนิคต่าง ๆ และความรู้เพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ช่อง ครูน่ารัก ได้เลย พร้อมอัพเดตเทคนิคและแบ่งปันความรู้ใหม่ ๆ ให้กับเพื่อนครูทุกท่าน

 

คลิปครูน่ารัก

ข่าวสารติดอันดับ

โควิด

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยโรคโควิด 19

สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ซึ่งเป็นโรคติดต่อ อันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓)

อ่านเยอะที่สุด

โควิด

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยโรคโควิด 19

สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ซึ่งเป็นโรคติดต่อ อันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓)

ลิงค์ที่น่าสนใจ

  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 1
  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 2
  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 3
  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 4
  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 5