10 อันดับ ประเทศที่มี “เงินเดือนครู”สูงที่สุดในโลก

10 อันดับ ประเทศที่มี “เงินเดือนครู”สูงที่สุดในโลก

  • ลักเซมเบิร์ก เป็นประเทศที่ครูมีรายได้ต่อปีสูงที่สุดในโลก จากการจัดอันดับโดย OECD ขณะที่สาธารณรัฐสโลวัก คือชาติที่ครูมีรายได้น้อยที่สุด
  • สำหรับไทย พ.ร.บ. ระเบียบเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) เมื่อปี 2558 กำหนดว่าบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูกำหนดขั้นต่ำที่ 15,050 บาท สำหรับครูผู้ช่วย ขณะที่ลำดับขั้น คศ.5 นั้น มีเงินเดือนขั้นสูงอยู่ที่ 76,800 บาท

OECD หรือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา จัดอันดับรายได้เฉลี่ยของคุณครูแต่ละประเทศทั่วทุกมุมโลกที่มีรายได้สูงสุดและต่ำที่สุดในโลกจำนวน 20 ประเทศ ในปี 2016 เมื่อเทียบอัตรารายได้เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับการจัดอันดับพบว่า ลักเซมเบิร์ก หนึ่งในประเทศที่เคยถูกจัดว่ารวยที่สุดในโลก มีรายได้เฉลี่ยเงินเดือนครูต่อปีสูงที่สุด จากการรายงานเผยว่ารายรับของครูจบใหม่ในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมมีรายได้อยู่ที่ 73,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 2,585,256 บาท ขณะที่ครูชำนาญการนั้น มีรายได้มากถึง 131,000 ดอลลาร์สหรัฐ (4,635,899 บาท) เลยทีเดียว นับว่ามีมูลค่าสูงมาก หากเทียบกับประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาที่คุณครูมีรายได้เฉลี่ยช่วงเริ่มต้นราว 37,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,309,375 บาท และจะขึ้นสูงสุดแค่ 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ (2,123,312 บาท) เท่านั้น

10 ประเทศที่ครูมีรายได้สูงสุด

อ้างอิง:

คลิปครูน่ารัก

ข่าวสารติดอันดับ

โควิด

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยโรคโควิด 19

สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ซึ่งเป็นโรคติดต่อ อันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓)

อ่านเยอะที่สุด

โควิด

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยโรคโควิด 19

สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ซึ่งเป็นโรคติดต่อ อันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓)

ลิงค์ที่น่าสนใจ

  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 1
  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 2
  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 3
  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 4
  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 5