ศธ. ยึดให้เปิดเรียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้

กระทรวงศึกษาธิการยึดให้เปิดภาคเรียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ ชี้ช่วงโควิดทำให้เด็กมีความเหลื่อมล้ำ เตรียมให้เลื่อนชั้นอัตโนมัติ
     วันที่ 19 ม.ค.2564 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)กล่าวถึงการเตรียมพร้อมเปิดเรียนในวันที่ 1 ก.พ. หลังประกาศปิดการเรียนในโรงเรียน 28 จังหวัด ถึงวันที่ 31 ม.ค. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ว่า ในวันที่ 1 ก.พ.นี้ จะกลับมาเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ แต่ต้องประเมินสถานการณ์อีกครั้ง ในช่วงนี้ถึง สิ้นเดือนม.ค. ว่ารัฐบาลสามารถควบคุม และแยกแยะกลุ่มผู้ติดเชื้อได้ จากนั้นก็จะค่อยๆผ่อนปรนมาตรการ
     ส่วนการสอบกลางภาคและปลายภาคต้องเตรียมออนไลน์หรือไม่ รมว.ศธ. กล่าวว่า ยังใช้แผนตามเดิม คือยังไม่สอบออนไลน์ ส่วน นักเรียนชั้นม.6 ให้ฝ่ายพิจารณาข้อสอบ พิจารณาว่า เด็กอาจได้รับข้อมูลความรู้ไม่ครบถ้วนเท่ากันเกิดความเหลื่อมล้ำ ข้อสอบ จึงอาจต้องเปลี่ยนไป ดังนั้นปีนี้อาจใช้เกณฑ์เดียวกับหลายประเทศ คือให้เด็กนักเรียนเลื่อนชั้นอัตโนมัติ
     ในส่วนของนักเรียนม.6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)และสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)ก็อยู่ระหว่างหารือกัน ว่ามีเนื้อหาไหนที่ควรรู้ที่ต้องสอบในโอเน็ตบาง อยู่ระหว่างหาแนวทางกัน ถึงวันนี้ เมื่อสถานการณ์การระบาดเริ่มควบคุมดีขึ้น ก็ได้รับข้อเรียกร้องจากโรงเรียนอนุบาล ขอปรึกษากับคณะกรรมการศบค.ชุดเล็ก ว่าจะสามารถเปิดโรงเรียนอนุบาลได้บ้างหรือไม่ด้วย

คลิปครูน่ารัก

ข่าวสารติดอันดับ

โควิด

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยโรคโควิด 19

สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ซึ่งเป็นโรคติดต่อ อันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓)

อ่านเยอะที่สุด

โควิด

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยโรคโควิด 19

สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ซึ่งเป็นโรคติดต่อ อันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓)

ลิงค์ที่น่าสนใจ

  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 1
  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 2
  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 3
  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 4
  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 5