50 อันดับ โรงเรียนมัธยมที่ดีที่สุด ปี 2562

ประกาศแล้ว กับอันดับโรงเรียนมัธยมที่ดีที่สุด ปี 2562 อ้างอิงจาก ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้น ม.6 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ปีการศึกษา 2561 โดยเรียงตามคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในโรงเรียน

เป็นไปตามคาดกับโรงเรียนมัธยมที่ได้อันดับ  1 ในปีนี้  “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา” จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รายชื่อ 50 โรงเรียนที่ติดอันดับ ปี 2562

อันดับ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 360.85 คะแนน

อันดับ 2 โรงเรียนสตรีวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 308.47 คะแนน

อันดับ 3 โรงเรียนสามเสนวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร  304.16 คะแนน

อันดับ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 290.01 คะแนน

อันดับ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 278.06 คะแนน

อันดับ 6 โรงเรียนศึกษานารี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 275.75 คะแนน

อันดับ 7 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช 273.87 คะแนน

อันดับ 8 โรงเรียนหอวัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร  270.13 คะแนน

อันดับ 9 โรงเรียนสวนกุหลาบ รังสิต จังหวัดปทุมธานี 269.51 คะแนน

อันดับ 10 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง 268.86 คะแนน

อันดับ 11 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา 265.56 คะแนน

อันดับ 12 โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 265.48 คะแนน

อันดับ 13 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 264.39 คะแนน

อันดับ 14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จังหวัดกรุงเทพมหานคร 264.38 คะแนน

อันดับ 15 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม จังหวัดนครปฐม 261.31 คะแนน

อันดับ 16 โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง 260.23 คะแนน

อันดับ 17 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี 256.48 คะแนน

อันดับ 18 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 253.72 คะแนน

อันดับ 19 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 252.98 คะแนน

อันดับ 20 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี 252.67 คะแนน

 

อื่นๆ สามารถดูได้จากภาพประกอบด้านล่าง

เพิ่มเติม คลิกที่นี่

คลิปครูน่ารัก

ข่าวสารติดอันดับ

โควิด

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยโรคโควิด 19

สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ซึ่งเป็นโรคติดต่อ อันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓)

อ่านเยอะที่สุด

โควิด

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยโรคโควิด 19

สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ซึ่งเป็นโรคติดต่อ อันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓)

ลิงค์ที่น่าสนใจ

  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 1
  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 2
  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 3
  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 4
  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 5