ตารางสอนออกอากาศและลิงก์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทุกระดับชั้น เริ่ม 18 พ.ค. นี้

ตารางสอนออกอากาศและลิงก์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทุกระดับชั้น

นักเรียน ผู้ปกครอง และคุณครูสามารถชมการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล 1 – ม.3 ตามหลักสูตร สพฐ. รวมทั้งการอาชีพ อุดมศึกษา และพัฒนาวิชาชีพครู ได้จาก DLTV ใน 3 ช่องทาง

📌1. โทรทัศน์ดาวเทียม รวมทั้ง True vision ช่อง 186-200
📌2. เว็บไซต์ www.dltv.ac.th เลือกช่วงชั้นได้ที่ช่อง DLTV 1 – 15 (ดูย้อนหลังได้ด้วย)
📌3. Mobile Application : DLTV

📝และในช่วงหลังเลิกเรียนยังมีรายการเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เลือกชมอีกด้วยนะ

ตารางสอนออกอากาศและลิงก์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทุกระดับชั้น

🖥 อ.1 https://dltv.ac.th/DLTV10
🖥 อ.2 https://dltv.ac.th/DLTV11
🖥 อ.3 https://dltv.ac.th/DLTV12
🖥 ป.1 https://dltv.ac.th/DLTV1
🖥 ป.2 https://dltv.ac.th/DLTV2
🖥 ป.3 https://dltv.ac.th/DLTV3
🖥 ป.4 https://dltv.ac.th/DLTV4
🖥 ป.5 https://dltv.ac.th/DLTV5
🖥 ป.6 https://dltv.ac.th/DLTV6
🖥 ม.1 https://dltv.ac.th/DLTV7
🖥 ม.2 https://dltv.ac.th/DLTV8
🖥 ม.3 https://dltv.ac.th/DLTV9

เครดิต:DLTV

คลิปครูน่ารัก

ข่าวสารติดอันดับ

โควิด

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยโรคโควิด 19

สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ซึ่งเป็นโรคติดต่อ อันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓)

อ่านเยอะที่สุด

โควิด

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยโรคโควิด 19

สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ซึ่งเป็นโรคติดต่อ อันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓)

ลิงค์ที่น่าสนใจ

  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 1
  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 2
  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 3
  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 4
  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 5