กพฐเชิญกรมควบคุมโรคให้ข้อมูลป้องกันโควิด-19ก่อนเปิดเรียน1ก.ค.

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.2563 รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกพฐ.ว่า วันนี้ได้เชิญกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข มาสร้างความเข้าใจในการเตรียมเปิดสถานศึกษา ในวันที่ 1 ก.ค.นี้ ซึ่งมาตรการที่ชัดเจนคือ โรงเรียนควรมีคณะกรรมการที่จะกำกับดูแลเรื่องโรคติดต่อเป็นการเฉพาะ โดยเป็นผู้แทนทั้ง ครู ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารในโรงเรียน เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการป้องกัน ซึ่งจากสถานการณ์ขณะนี้ พบว่าประเทศไทยปลอดการติดเชื้อภายในประเทศแล้ว ดังนั้นถ้าโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่แออัด โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งอาจจะทดลองเปิดก่อนวันที่ 1

อ่านต่อ »

สพฐออก3มาตรการป้องทุจริตสรรหาข้าราชการทุกตำแหน่ง

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า เพื่อให้การคัดเลือกและการสอบแข่งขัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปราศจากการทุจริต หรือส่อไปในทางไม่สุจริต และเพื่อให้ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากบุคคลภายนอก เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ได้ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตดำเนินการ ดังนี้ 1. ห้ามมิให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าไปเกี่ยวข้องหรือกระทำการใด ๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสาร จำหน่าย แจก หรือกระบวนการอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชแก่ผู้เข้าสอบ โดยเด็ดขาด 2. สอดส่อง

อ่านต่อ »

ประกาศ ศธ. เรื่อง การเปิดเรียนและการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ) ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เรื่อง การเปิดเรียนและการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ เป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่นายกรัฐมนตรีออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ข้อ 2 การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา

อ่านต่อ »

ศธ.สั่ง เปิดเทอมครู ให้มาปฏิบัติราชการ 1 มิถุนายน

(29 พฤษภาคม 2563) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงฯ และโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามในประกาศ ศธ. เรื่อง ยกเลิกการปรับลดเวลาและวันทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

อ่านต่อ »

เลื่อนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ไปเป็นเดือนธันวาคม 2564

27 พฤษภาคม 2563 นายอำนาจ วิชายานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ณ ห้องประชุม อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ นายอำนาจ วิชยานุวัติ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการทบทวนงานเดิมๆ และติตตามงานของผู้อำนวยการสำนักและผู้บริหารระดับสูงทุกท่าน โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้   –

อ่านต่อ »

กทม.ย้ำจะส่งครูติวให้ถึงบ้าน ไม่มีอุปกรณ์เรียนออนไลน์ไม่ต้องซื้อ

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ ของรร.ในสังกทม. ย้ำหากผู้ปกครองไม่มีมือถือ คอมพิวเตอร์ ไม่ต้องซื้อ  โรงเรียนจะส่งครูไปดูแลที่บ้าน เมื่อวันที่ 25 พ.ค. ที่โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิและโรงเรียนบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ  นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันตรวจเยี่ยมความพร้อมและรับฟังการรายงานผลการดำเนินการในการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ของทั้ง 2 โรงเรียน เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า

อ่านต่อ »

สั่ง สพท.ทุกแห่งสำรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนรายคน

เลขาธิการ กพฐ. สั่ง 225 เขตพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนรายบุคคล แก้ปัญหาทดสอบระบบเรียนออนไลน์ พร้อมส่งครูภาษาจากบูธแคมป์ช่วยสอนร่วมกับครูจากสื่อ DLTV เผย 30 พ.ค.นี้สรุปการประเมินทดสอบระบบ เมื่อวันที่ 20 พ.ค.ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวภายหลังการประชุมมอบนโยบายผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนท์ให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) จำนวน 225 เขตเรื่องการจัดการศึกษาระบบการศึกษาทางไกลผ่านโทรทัศน์ดิจิทัลและระบบออนไลน์ว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เริ่มทดสอบระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านทีวีและออนไลน์แล้วตั้งแต่วันที่

อ่านต่อ »

ศธ.ย้ำเปิดเรียนทั่วประเทศ 1 ก.ค.ให้เรียนห้องละ 20 คนเข้าเป็นผลัด

รมว.ศึกษาธิการระบุเรียนออนไลน์วันแรกพบปัญหาสารพัด ย้ำเรียนทั่วประเทศในวันที่ 1 ก.ค.นี้ ทุกโรงเรียนต้องมีมาตรการคุมเข้มโควิด-19 อย่างเหมาะสม ให้เรียนห้องละไม่เกิน 20 คน เข้าเรียนเป็นผลัด เมื่อวันที่ 18 พ.ค.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.) แถลงภาพรวมการจัดการศึกษาออนไลน์วันแรกจากผลโควิด-19 ว่า จากการลงพื้นที่เป็นครั้งแรก หลังจากมีการปล่อยสัญญาณ พบปัญหาหลายอย่าง แต่ไม่มีอะไรเกินความคาดหมาย จากนี้จนถึงวันที่ 1 ก.ค.จะมีการวางแผนแก้ไขปัญหา แก้ปมปัญหาที่ทำให้การเรียนการสอนในแต่ละพื้นที่เกิดปัญหาขลุกขลัก

อ่านต่อ »

สพฐ.ร่อนหนังสือ ด่วนที่สุด ให้ครูทุกคนเยี่ยมบ้าน นร.สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

สพฐ.ร่อนหนังสือ ด่วนที่สุด ให้ครูทุกคนเยี่ยมบ้าน นร.สัปดาห์ละ 1 ครั้ง-รายงานเขตพื้นที่ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง – มอบ สพท.ตั้งศูนย์เฉพาะกิจฯเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2563 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ ตามที่ ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)ซึ่งอาจทําให้โรงเรียนไม่สามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ นั้นเพื่อให้เกิดความพร้อมในการดําเนินการ ตามภารกิจดังกล่าว

อ่านต่อ »

50 อันดับ โรงเรียนมัธยมที่ดีที่สุด ปี 2562

ประกาศแล้ว กับอันดับโรงเรียนมัธยมที่ดีที่สุด ปี 2562 อ้างอิงจาก ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้น ม.6 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ปีการศึกษา 2561 โดยเรียงตามคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในโรงเรียน เป็นไปตามคาดกับโรงเรียนมัธยมที่ได้อันดับ  1 ในปีนี้  “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา” จังหวัดกรุงเทพมหานคร รายชื่อ 50 โรงเรียนที่ติดอันดับ ปี 2562 อันดับ

อ่านต่อ »

ตารางสอนออกอากาศและลิงก์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทุกระดับชั้น เริ่ม 18 พ.ค. นี้

ตารางสอนออกอากาศและลิงก์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทุกระดับชั้น นักเรียน ผู้ปกครอง และคุณครูสามารถชมการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล 1 – ม.3 ตามหลักสูตร สพฐ. รวมทั้งการอาชีพ อุดมศึกษา และพัฒนาวิชาชีพครู ได้จาก DLTV ใน 3 ช่องทาง 📌1. โทรทัศน์ดาวเทียม รวมทั้ง True vision ช่อง 186-200 📌2.

อ่านต่อ »

ครูและนักเรียน เฮ ได้ปิดเทอม ศธ. ปรับเวลาเรียน เพิ่ม เวลาพัก 54 วัน ในปีการศึกษา 2563

ศธ. ปรับเวลาเรียน เพิ่ม เวลาพัก 54 วัน ในปีการศึกษา 2563   ต่อเนื่องจากแถลงการณ์ในครั้งที่ 2 ในประเด็นเรื่องการเพิ่มเวลาพัก ครั้งนี้มีการขยายผลเพิ่มเติมที่ผมขอนำมาอัปเดต โดยแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 2 เทอม แต่ละเทอมมีเวลาพักในเทอมที่ 1/2563 จำนวน 17 วัน และในภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 37

อ่านต่อ »

คลิปครูน่ารัก

ข่าวสารติดอันดับ

โควิด

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยโรคโควิด 19

สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ซึ่งเป็นโรคติดต่อ อันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓)

อ่านเยอะที่สุด

โควิด

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยโรคโควิด 19

สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ซึ่งเป็นโรคติดต่อ อันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓)

ลิงค์ที่น่าสนใจ

  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 1
  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 2
  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 3
  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 4
  • ลิงค์ที่น่าสนใจ 5